Перелік установ організацій Виконкоми райрад Інгулецького району Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради

Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна


Шестиперова Наталія Євгеніївна
Посада: Керуючий справами виконкому
Місце роботи: Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради
Рік народження: 1962
Освіта: вища
Загальний стаж:
(роки)
36
31 (стаж державної служби)
Телефон: 94-80-06

Прийом громадян

Порядок запису:

 

В порядку наявної черги
Розпорядок (дні та часи прийому):
  • Пн четверт(а,ий) (1600–1700)
  • Ср (1000–1230)
Адреса: Щосереди з 10.00 до 12.30 Виконком Інгулецької районної у місті ради пл. Гірницької Слави,1 Виїзний прийом: 4-й понеділок з 16.00 до 17.00 Житловий масив Інгулець вул. Гірників,19
Кабінет, де проводиться прийом: № 101, № 10

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

1.В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2.Забезпечує:
- якісне , своєчасне виконання завдань з питань,що належать до компетенції та ефективну взаємодію між структурними підрозділами органу виконавчої влади ;
- організацію діловодства, господарське,матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому;
- методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах відповідного органу,спрямовує роботу з цього питання у комунальних установах району;
- розроблення зведеної номенклатури справ,формування архіву;
- виконання копіювально-розмножувальних робіт, роботу з листами, петиціями , заявами та скаргами громадян,запитами на публічну інформацію;
- аналіз та контроль за станом матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів виконавчого органу,організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані споруд та інженерних систем , в яких розташовані структурні підрозділи;
- проведення протокольних заходів за напрямами діяльності органу;
- у межах наданих повноважень - керівництво персоналом (визначає функції, планує підвищення кваліфікації, організовує навчання,формування кадрового резерву, стажування);
- дотримання вимог діючого законодавства в діяльності виконавчих органів ради, відповідальність за відповідність законодавству рішень виконкому районної у місті ради, розпоряджень голови районної у місті ради:
- організаційну роботу виконкому у матерільно-технічному забезпеченні проведення виборів і референдумів;
- планування роботи виконкому та контроль за плануванням у структурних підрозділах виконкому;
- організацію виконання у виконкомі районної у місті ради вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;
- координацію роботи з документами, що містять службову інформацію, у виконкомі районної у місті ради; підготовку розпорядчих документів щодо порядку ведення, зберігання,
використання й знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;

3. Сприяє діяльності товариства Червоного Хреста, Пенсійного фонду України, підтримання в актуальному стані Державного реєстру виборців.

4. Координує діяльність територіальних центрів району.

5.Бере участь у розробленні штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників.

6.Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції .

7.Організовує кадрову роботу у виконавчих органах ради відповідно до нормативно-правових актів про службу в органах місцевого самоврядування, облік і навчання кадрів у виконкомі, його відділах.

8.Спрямовує і контролює роботу відділів: організаційного, загального, ведення Державного реєстру виборців, з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, службу відповідальних чергових,управління праці та соціального захисту населення.

9.Координує роботу з питань розроблення та впровадження системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради, є головним уповноваженим з питань системи управління якістю

10.Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

11.Спрямовує і контролює роботу в районі щодо наповнення та підтримання в актуальному стані базу даних Криворізького ресурсного центру та сайту виконкому районної у місті ради.

12.Очолює:
- експертну комісію по прийому документів Національного архівного фонду, справ з особового складу та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до національного архівного фонду виконкому Інгулецької районної у місті ради;
- комісію сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
- комісія по визначенню матеріального заохочення голів органів самоорганізації населення.
- комісію з питань оцінювання вартості,вирішення питань щодо можливості використання,місця та строку зберігання подарунків, отриманих уповноваженими особами виконкому Інгулецької районної у місті ради під час проведення офіційних заходів.
 комісію з питань соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам району;
 комісію з питань поновлення прав реабілітованих;
 комісію по сприянню в визначенні статусу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 комісію з питань встановлення статусу учасника війни, відповідно до Закону України „Про статус учасників війни, гарантії їх соціального захисту ”;
 опікунську раду;
 комісію з розгляду питань про звільнення мешканців Інгулецького району від оплати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами;
- комісію по вирішенню питань, пов’язаних з наданням населенню субсидій, пільг та державних соціальних допомог,
- робочу групу з перевірки фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб;
-комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщенним особам,
- робочу групу з питань попереднього розгляду особових справ громадян-мешканців району щодо доцільності поселення їх на постійне місце проживання в будинок-інтернат.

13.Сприяє діяльності релігійних організацій, зареєстрованих на території району, органів РАГС та нотаріату.

14.Від імені органу опіки готує подання щодо призначення опікунів над недієздатними особами за запитом суду.

15.Здійснює зв’язок з політичними партіями і рухами, об’єднаннями громадян.

16.Забезпечує гласність роботи виконкому районної у місті ради, висвітлення важливих питань місцевого життя, вивчення громадської думки.

17.Запроваджує державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності.

18. Розглядає Повідомлення про проведення зборів, місцевих ініціатив в порядку, визначеному Статутом територіальної громади міста Кривого Рогу, реєструє його у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів.

19.Відповідає за організаційне забезпечення надання адміністративних, соціальних, інших публічних послуг мешканцям району .

20 . За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.

Досвід професійної діяльності

1 лютого 2005 р. … по сьогоднішній день
Керуючий справами виконкому Інгулецької районної у місті ради
Є можливість задати питання: