Головна Всі новини за 2019 рік травень місяць

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу

Дата публікації:21 травня 2019 р.

Питання залучення 69,4 млн. грн. до бюджету міста у 2020 році запропоновано Криворізькими управліннями Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за рахунок стабільної динаміки зростання надходжень від сплати єдиного податку в 2018-2019 роках.Досягти цих цілей пропонується шляхом ухвалення рішення міської ради щодо встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міста з урахуванням вимог чинного законодавства в межах повноважень, делегованих органам  місцевого самоврядування.

Ухвалення рішення з цього питання необхідно для прозорого ефективного встановлення ставки єдиного податку, здійснення контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.                                 

  Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають кожного року ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

У цьому випадку причини виникнення проблеми – це безпосередня вимога законодавства. Органи місцевого самоврядування кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки та збори на наступний рік.

Прогнозний обсяг надходжень до бюджету міста на 2020 рік  від сплати єдиного податку платниками І та ІІ груп складе – 69,4 млн.грн., у тому числі від сплати платниками І групи - 6,0 млн. грн., ІІ групи – 63,4 млн. грн.

Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів малого підприємництва враховувалися основні прогнозні макропоказники економіч-ного й соціального розвитку України (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки», лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»). На 2020 рік прогнозований розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня податкового (звітного) року (надалі – прожитковий мінімум), складає 2102 грн., мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (надалі – мінімальна заробітна плата) – 4407 грн.

            Відповідно до статті 12 Податкового Кодексу (надалі Кодекс) міські ради в межах повноважень ухвалюють рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 10 Кодексу єдиний податок належить до місцевих податків і фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців установлюються міськими радами в межах ставок, визначених Кодексом (для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму  для працездатних осіб, для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати).

Фіксовані ставки розроблено для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності (згідно з Кодексом та  КВЕД ДК 009:2010), з розрахунку на календарний місяць.

Ураховуючи рекомендації Антимонопольного комітету України, пропозиції, що надійшли в період публічного обговорення проекту (02.04.2019 – 02.05.2019), у тому числі Державної регуляторної служби України щодо удосконалення проекту відповідно принципів державної регуляторної політики рішення  міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік», проект та аналіз було доопрацьовано.

            Проект поданий департаментом фінансів, управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу підготовлено з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308».

            Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу будуть розміщені 21.05.2019 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних сторінках  в мережі Інтернет:

            - Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» http://kr.gov.ua;

            - виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської www.mtlrg-kr.gov.ua, www.dlgr.gov.ua, www.pokrovkr.gov.ua, www.ing-org.gov.ua, www.srvk.gov.ua, www.trnvk.gov.ua, vykonkom-tsmkr.gov.ua .

Цілі прийняття проекту: установлення ставок єдиного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України для суб’єктів господарювання – платників податку І та ІІ груп залежно від виду господарської діяльності  (проект включено до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (рішення міської ради від 28.11.2018 №3169, оприлюднено в міській газеті «Червоний гірник» 29.11.2018).

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 21.05.2019 в місячний термін:

- управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел.74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua);

- департаментом фінансів виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 219,  тел.  (0564)74-39-32, електронна адреса: depfin@kr.gov.ua).

А також на електронні поштові скриньки виконкому Криворізької міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покров-ської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, vk@pokrovkr.gov.ua, ing.zagal104@ing-org.gov.uasrvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnvk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua.  Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можливо буде ознайомитися на офіційній сторінці  Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет. 

Додатково  буде проведено громадські слухання по обговоренню проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення: 07.06.2019, о 15.00, каб. 139 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1).

 Тема громадських слухань:  обговорення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальні особи за проведення обговорення та їх контактні телефони:

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (0564) 74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua);

- департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рожко Олена Василівна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 219,  тел.  (0564)74-39-32, електронна адреса: depfin@kr.gov.ua).

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 21.05.2019 на офіційній веб-сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет  www.kr.gov.ua (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна База «Обговорення проектів регуляторних актів») та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 21.05.2019.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.».