Головна Всі новини за 2019 рік березень місяць

Про результати громадських слухань

Про результати громадських слухань

Дата публікації:21 березня 2019 р.

Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», як однією з форм відкритих обговорень, 19.03.2019 у виконкомі міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл.Молодіжна,1) проведено громадські слухання з обговорення проектів регуляторних актів - рішень міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік», «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік», аналізу їх регуляторного впливу та оцінки стану суспільних відносин, на регулювання яких спрямована дія актів. 

У вищезазначених заходах брали участь члени територіальної громади міста, депутатського корпусу, суб’єкти господарювання, представники громадських організацій, консультативно-дорадчих органів, діяльність яких пов’язана з темою громадських слухань, органів місцевого самоврядування, державного контролю, наукової установи та преси. До проведення громадських слухань управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради здійснено попереднє обговорення по районах міста вищевказаних питань з представниками цільових груп суб’єктів господарювання та всіх потенційно зацікавлених сторін.

Надана характеристики по кожному показнику результативності регуляторних актів щодо кількості платників податків, на яких поширюється регулювання, надходження до бюджету міста коштів від їх сплати, розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання та рівнем їх поінформованості з основних положень актів.

При обговоренні розмірів ставок податків:

- на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, присутніми зазначено, що запропоновані оптимальні розміри ставок податку на житлову нерухомість для фізичних осіб від 0,19% до 0,21%, юридичних осіб від 0,99% до 1,01%, на нежитлову нерухомість від 0,49% до 0,51% при максимально допустимому на законодавчому рівні 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування. Також у сфері  «Охорони здоров’я», як соціально важливої, для будівель лікарень та оздоровчих закладів (0,29% до 0,31%), у галузі «Культури», для будівель та споруд за кодом класифікації 1262 «Музеї та бібліотеки» (0,09% до 0,11%), для будівель спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами (0,09% до 0,11%).

Роз’яснено вимоги Податкового кодексу України стосовно об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які не є об’єктом  оподаткування (підпункт 266.2), тобто  на законодавчому рівні за які не сплачується податок (у тому числі об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності)) та пільг зі сплати податку (підпункт 266.4): база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

На 2020 рік запропоновано:

            - залишити пільгу запроваджену у 2019 році, а саме звільнити від оподаткування господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, що перебувають у власності пенсіонерів. За винятком об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються в підприємницькій діяльності);

Присутнім наголошено про чітко окресленні критерії віднесення до трьох зональностей об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які було визначено у 2017 році на підставі пропозицій виконкомів районних у місті рад з урахуванням думки членів територіальної громади. Після чого учасниками громадських обговорень  запропоновано залишити  ці критерії без змін.

Термін громадського обговорення даного проекту регуляторного акта триває до 26.03.2019 включно;

       - єдиного податку, зазначено, що максимальний граничний розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, передбачений Податковим Кодексом України, складає для платників І  групи – 10 % від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб установленого Законом на 01 січня податкового (звітного) року  - 2102 грн. (максимальна сплата - 210,20 грн. на місяць), ІІ групи – 20 % розміру мінімальної заробітної плати установленого Законом на 01 січня податкового (звітного) року -  4407 грн. (максимальна сплата  - 881,40 грн. на місяць). 

            Міською владою постійно здійснюються заходи, направлені на розвиток підприємницької діяльності в місті. Тому, з метою зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання, в проекті регуляторного акта на 2020 рік запропоновано встановити ставки єдиного податку для платників І групи  від 4%  до  8 % (сплата буде складати від 84,08 до 168,16 грн. на місяць); ІІ групи - від 4% до 17 % (сплата відповідно від 176,28 грн.  до 749,19 грн. на місяць).

            При цьому слід зазначити, що Антимонопольним комітетом України диференційовані ставки єдиного податку визнано допустимою державною допомогою відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Ураховуючи цей факт для платників ІІ групи запропоновано встановити  на 2020 рік мінімальний граничний розмір ставки - 6%, що дозволить врахувати законодавчо встановлені критерії щодо надання допустимої державної допомоги.

            Присутні зазначили, що такий підхід забезпечить збалансованість інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави; сприятиме ефективності контролю державної фіскальної служби в частині наповненості бюджету міста та створенню стабільного прогнозованого клімату для здійснення підприємницької діяльності в місті.

            Термін громадського обговорення даного проекту регуляторного акта триває до 05.04.2019 включно.

 

Зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів у письмовій формі надаються (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1):

- департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради (каб.219, тел. (0564) 74-57-54, електронна адреса: depfin@kr.gov.ua);

- управлінню розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (каб.510, тел. (0564)74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua);

- управлінню економіки виконкому Криворізької міської ради (каб.222, тел. (0564)74-73-32, електронна адреса: u.economy@kr.gov.ua),

а також на електронні поштові скриньки виконкому міської ради mvk99@kr.gov.ua і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: dzr_vk@ukrpost.uadlg_vk@riad.com.uavk@pokrovkr.gov.uaing.zagal104@ing-org.gov.uasrvk@srvk.gov.uatrnvk@trnvk.gov.uacg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua

З вказаними проектами та аналізом їх регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» www.kr.gov.ua;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: www.mtlrg-kr.gov.ua,    www.dlgr.gov.ua,    www.pokrovkr.gov.ua,    www.ing-org.gov.ua, www.srvk.gov.ua, www.trnvk.gov.ua,  www.vykonkom-tsmkr.gov.ua.

Проекти регуляторних актів оприлюднено на веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, офіційних сторінках виконкомів районних у місті рад, в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 26.02.2019 №15, 05.03.2019 №17.

Управління розвитку підприємництва, економіки, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради.